Gita S. Norheim
gita.no

«Energisone»

Nykrohnborg bydelssenter, Bergen kommune

energisone

Lysskulptur i trappeløpet mellom inngang/resepsjon og kantine/bibliotek.

energisone

Fra sportshallen

Ny Krohnborg bydelssenter er en samlingsplass for folk fra mange ulike kulturer. Med "Energisone" har vi tatt utgangspunkt i hvordan vi på ulike måter skaper og forholder oss til energi, fra den rent konkrete betydningen, til den energien som oppstår når vi mennesker møter hverandre.

Den lysende gule energiformen i trappeløpet opp til kantinen er hovedsenteret i den visuelle fortellingen. Et visuelt symbol på energien som utvikles når mennesker møtes. Det er montert RGB Led lys som pulserer i ulike rødgule toner i lysskulpturen. Lyset er programmert til å pulsere i to ulike sekvenser. Lyset kan endres fra en rolig rødgul puls som er på til vanlig, til en blinkende rytme som signaliserer at nå begynner det noe, for eksempel i teatersalen.

De andre visuelle utsagnene som viderefører og følger opp energitematikken på ulike måter er plassert ute ved de to hovedinngangene, ved teatersalen, og ved resepsjon.


Utdrag fra Juryens vurdering:

Forslaget tar i bruk og aktiviserer volumet i rommet på en god måte. ”Energiformene” er lekne og kan gi assosiasjoner til molekyler og knoppskyting / ting som vokser så vel som til energisenter og solens lys og varme. Samspillet mellom hovedformen inne og ”lampeformen” ute samt den tredje formen som leder til idrettshallen er godt. Hovedformen er tydelig også fra utsiden av bygget og kan også sees fra kantinen. Siden ”lampeformen” har elementer som stikker ut fra veggen, vil den kunne sees langt nede i Rogagaten og lede vei.
Juryen mener "Energisone" er forslaget som best svarer på konkurranseprogrammets premisser og kårer dette forslaget til konkurransens vinner.

Kunstnerisk konsulent: Lillian Dahle

energisone

Utsikt fra kantina

energisone

Utsikt fra toppen av trappa

energisone

Ute ved inngangsparti. Rustfritt stål m brennlakkering, LED lys og pleksiglass

 

 

Tilbake til prosjekter

 

E-post: post [a] gita (punktum) no, ©Gita S. Norheim - 2019