Gita S. Norheim
gita.no

«Dannelse»

Mæla ungdomsskole, Skien kommune

bilde

Fra skolens inngangsparti.

Idègrunnlaget for utsmykningen er den spesielle geologien i skolens nærområde. ”Dannelse” består av 5 ulike steinsorter som er representative for den geologiske utviklingen i Grenlandsområdet. Steinene er blitt bearbeidet slik at hver enkelt steins historikk eller bruksfunksjon blir aksentuert. De er er montert på hvert sitt fundament i orangefarget betong og er laget slik at de kan fungere som møteplasser og et sted å slå seg ned på i skolens uteområde. Steinene er taktilt og kontastfylt bearbeidet, og det er brukt teknologiske materialer i steinene for å få fram en kontrast mellom det eldgamle og den moderne sivilisasjonen vi lever i i dag. Steinene og fundamentene de står på, forholder seg tett til skolebyggets og uteområdets arkitektoniske grunnprinsipp. Et rutenett ligger til grunn for landskapsarkitektens utforming av uteområdet, både i de store linjene og ned til detaljer som betonghellene på bakken der skulpturene står. Størrelse og plassering av fundamenter og steiner er bestemt ut i fra dette rutenettet. Fundamentene har samme mål som betonghellene og løfter seg skrått opp fra bakkeplanet og danner slik diagonale former som steinene står på. Dette refererer til «rampene» som er en markant del av skolebyggets arkitektur. Da de er laget i farget gylden betong skiller de seg likevel tydelig ut i fra den grå betongen som er brukt i bygg og uteområdet forøvrig.

Takk til regiongeolog Svend Dahlgren som har vært behjelpelig med å velge ut 5 steinsorter som er representative for den geologiske utviklingen i Grenlandsområdet. De 5 steinsortene vi har jobbet med er: Granittisk gneis, Larvikitt, Basalt, Syenitt og Kalkstein. Takk til Sverre R. Carlson i a-betong AS og Knut Grønli som har støttet oss med teknisk innsikt og med praktisk gjennomføring av utsmykkingen. Takk også til Skien Pukkverk, Steinsholt Pukkverk, Norcem/Bjørntvedt og Blue Pearl/Tvedalen hvor vi har fått hente steiner.

Kjedereaksjon

Kjedereaksjon

Kjedereaksjon

Basalt fra Siljan

Basalten er sort lavamasse hvor luftboblene er fylt med hvite mineralavsetninger fra vann som har strømmet gjennom steinen. Den er aktiv og kontrastfylt i det sort-hvite mønsteret der den poleres. Vi har lest at 70% av jordens overflate består av basalt. Utifra dette ble vi inspirert til å sette smykkestener opp mot basalten. Slik får vi en kontrast mellom sjeldnere stener og en av de vanligste steinene på jorda. Vi har polert sirkler på basalten som en del av ornamentet som danner et perlekjede- som jo er noe som de lekreste og sjeldneste steinene gjerne blir brukt til.

 

Tidsperspektiv

Tidsperspektiv

Tidsperspektiv

Larvikitt fra Blue Pearl i Tvedalen

Dette er den største stenen og er den eneste steintypen av de 5 vi har valgt som ikke blir sprengt ut i minst mulig biter i steinbruddet. Larvikitten har status, den er verdifull som polert glitrende materiale til fliser etc. Den blir derfor boret og skåret ut i så store og hele stykker som mulig. Larvikitt er i 2008 kåret til Noges nasjonalstein De røde punktene i steinen er boret ut i ca samme dimensjon som borelinjene som finnes ellers i stenen. Rødt glitter er lagt inn og glitrer om kapp med larvikitten for å kommentere statusen som larvikitten har. Et sirkulært område rundt fargepunktene er polert. Sirklene er satt i et strengt rutenett som blir som et kote- oppmålingssystem som vrir seg i forhold til formene i stenen. På den andre siden av steinen er det slipt inn alderen på larvikitten for å si noe om det lange tidsperspektivet siden steinen ble dannet.

 

Grunnfestet

Grunnfestet

Grunnfestet

Granittisk gneis fra Skien Pukkverk/NCC ved Voldsfjorden

Grunnfjellet vårt består av gneis. Vi har valgt å fokusere på tryggheten det gir å ha et stødig urokkelig grunnfjell under oss. Bolten som er montert i gneisen symboliserer alt dette som vi bygger og fester stødig og fast til grunnfjellet. De to øverste mutterene er skrubare, bolten er i syrefast stål og vil derfor holde seg godt utendørs.

Bolten er ca 1m høy.

 

Fra fjord til fjell

Fra fjord til fjell

Fra fjord til fjell

Kalkstein fra Norcem sitt dagbrudd på Bjørntvedt Kalksteinen er full av fossiler fra et tidligere korallrev som lå sør for ekvator. Vi har polert en side av steinen for å få mønstringen i fossilene tydelig frem. Deler av overflaten ellers på steinen er slitt litt ned slik at fossilene stikker litt ut lager en fasinerende ruflete overflate. Den blå linjen refererer til de organiske formene i fossilene og til vannet hvor de er dannet. Epoxymaterialets syntetiske teknologiske kvalitet blir en kontrast til de eldgamle fossilene. Steinen er tatt ut i Norcem sitt brudd på Bjørntvedt hvor de henter kalkstein til sementproduksjon.

 

Stein på stein

Stein på stein

Stein på stein

Syenitt fra Steinsholt pukkverk Overflaten på denne steinens sitteflate er slipt og polert. Den spesielle steinen vi har valgt er skjoldete rød og grå med tydelige krystaller. Denne strukturen gjentas med polering i større målestokk i steinens overflate. Tittelen og husformene henspiller på dens historiske betydning i Skien, da syenitt ble mye brukt i oppbyggingen av Skien etter bybrannen i 1886. I våre dager sprenges syenitten til pukk.

 

 

Tilbake til prosjekter

 

E-post: post [a] gita (punktum) no, ©Gita S. Norheim - 2019