Gita S. Norheim
gita.no

«Hus på Hus»

Dønski barnehage, Bærum kommune

bilde

 

bilde

 

Fire avlange boder med flere små vinduer, luker og dører som er tilpasset barnas størrelse, utgjør store deler av barnehagens fasade ut mot lekeplassene og inngangsområdet. Det visuelle hovedgrepet vi bygger opp i Hus på Hus oppstår ved at vi forsterker og utvider det romlige grepet som allerede finnes i fasadene. 

Enkle husformer er bygd opp rundt vinduene og dørene, og det skapes en underlig dobbelthet i det arkitektoniske uttrykket i møtet mellom de eksisterende fasadeelementene og de fargede flatene/ linjene som danner de nye husene  på fasaden.

Noen hus er malt som store flater direkte på trekledningen, mens andre står som tydelige linjer laget i ulike materialer og farger. Lemmer og dører  er også malt, slik at det også der  oppstår et brudd med den grå veggfasaden.

 

bilde

De små  lukene/ dørene og vinduene fungerer som gode lekeområder for barna. Husformene vi har tilført, skaper et frodigere lekeområde for barna og gir barnas fantasi og forestillingsevne mer å spille på.

Inn i det overordnede arkitektoniske uttrykket, har vi satt inn mange ulike objekter som er knyttet opp mot norske barneeventyr: Treet med gulleplet, gullfuglen som legger gullegget, den sorte gryte, frosker, katter, og flaggermus.  Figurene sitter inni husene, på takene, utenfor husene, eller flyr over dem.  Vi ønsker at dette kan gi barna mange innspill i leken, og at det rundt Hus på Hus kan utvikles nye historier og eventyr mellom voksne og barn i barnehagen.

Materialer:
Maling, brennlakkert aluminium og  diverse  plast- tre og metallmaterialer

 

Tilbake til prosjekter

 

E-post: post [a] gita (punktum) no, ©Gita S. Norheim - 2019