Gita S. Norheim
gita.no

«Vekst»

Skien kulturskole, Skien kommune 2013

energisone

En stor, og to mindre skulpturelle former, er plassert lagvis bak hverandre på fasaden. I tillegg er det laget to skulpturelle benker som kommenterer nivåforskjellene i området. Foto: Helge Hansen

Øystein Selmer, kunstnerisk konsulent for prosjektet: Tekst til åpningen oktober 2013

Kunstnerne Gita S. Norheim og Turid Uldal er født i Skien og har utdannelse fra blant andre kunsthøyskolene og er representert i offentlige samlinger. De har også levert flere kunstverk til ulike offentlige rom.

Gita S. Norheim og Turid Uldals verk ved kulturskolens inngang krysser både Tid, Sted og Kunst. I kunstverket og dets offentlige rom møter vi Kulturhistorie, Kultursted og Samtidskunst.

Det dreier seg om tidsrommet fra 1888 til 2013, d.v.s. Skien Brannstasjon vs Skien kulturskole vs Gita S. Norheims og Turid Uldals samtidskunst. Dette utgjør et sprang på 125 år hvor Kultur, Sted og Kunst møtes gjennom kontiunitet og endring.

Verkets representasjon av Treet og dets røtter symboliserer menneskene og deres utvikling og historie. Romkunsten representerer også byens Gatelykter som symboler for kulturen vår slik den har vært, slik den er og kommer til å være. Alt dette konsentreres som på en scene, et tablå og en ide, men også en møteplass.

Byens gatelamper pulserer i verkets representasjon av ideer og virkelighet. Lyset gir mangfoldige signaler om at noe har skjedd, at noe skjer og skal komme til å skje.

På vegne av oppdragsgiveren Skien kommunes, kunstkomite, som har bestått av: Eva Ulvin, Ole Andreas Meen, Ove Stavnes, Sven Petter Helleses og meg som kunstkonsulent, samt Tom Erik Lønnerød som sekretær;

takker vi kunstnerne, og deres underleverandører, for kunstverket og dets påminnelser om, og den opplevelse det gir av, at kunst og kultur avler kunst og kultur!

Vi ønsker også Skien kulturskole og Skien kommune til lykke med kunsten i skolens og byens rom!

Øystein Selmer, oktober 2013

Idegrunnlag

Aktivitetene på Skien Kulturskole spenner over hele spekteret av kunstneriske uttrykksformer; dans drama, musikk og visuelle kunstfag. En fellesnellesnevner hvor alle fagene er involvert - og som vi har tatt utgangspunkt i - er scenerommet.

”Vekst” tar utgangspunkt i to av de visuelle virkemidlene som bygger opp en forestilling: kulisser og lys. Disse er med på å forme scenerommet, og legger grunnleggende føringer for forestillingen.

Vi har jobbet ut i fra Skien kulturskoles ønske om at kunsten skal ha et markant uttrykk som kan avspeile husets kreative og frodige innhold.

I Vekst følger vi opp det finslige formspråket fra seint 1800tallet da Skien brannstasjon -som nå rommer Skien kulturskole - ble bygd. Victoriatidens forseggjorte og vakre teglsteinsfasader, snirklete gelendre og smijernslykter har inspirert til det ornamentale uttrykket i metallskulpturene og materialbruken i teglsteinsbenkene. Material- og teknikkmessig knytter de seg opp mot byggets arkitektioniske kvaliteter.

Symboler

En stor, og to mindre skulpturelle former, er plassert lagvis bak hverandre på fasaden, slik man ofte også gjør det med kulisser i et scenerom. I tillegg er det laget to skulpturelle benker som kommenterer nivåforskjellene i området, og skaper et sosialt og funksjonelt rom som besøkende kan bruke som møteplass.

Kortsiden av hovedtrappen er dekket med glasert teglstein i ulike blågrønne fargetoner tilsvarende de som er brukt på benkene. På denne gror det en trelignende sammenflettet struktur som slynger seg oppover trappetrinnene og opp i luften. Øverst i grenene lyser tre fargerike pulserende lyskuler. De kan være magiske frukter, ildsirkler eller del av en «steampunkish» victoriansk gatelykt.

Treet som symbol har en enorm kraft, og er blitt brukt som tema for kulisser både i moderne og tradisjonell scenografi: Livstreet, kunnskapens tre, magiske trær, trær som er hus for dyr, og magiske vesener. En uendelig symbolverden som sier noe om det å vokse og utvikle seg, både alene og i fellesskap, slik elevene på Kulturskolen opplever personlig vekst og modning av å gå der.

Skilting og logo

For at uterommet skal oppleves mest mulig helhetlig er funksjoner som oppslagstavler og skilting også tatt med i det helhetlige visuelle løsningen av rommet rundt inngangspartiet.
Hovedskulpturen er derfor brukt som utgangspunktet for den nye logoen vi har utarbeidet for å skape en helhetlig visuell profil for skien kulturskole.

energisone

Material- og teknikkmessig knytter "Vekst" seg opp mot byggets arkitektioniske kvaliteter.

energisone

Den integrerte skulpturen fungerer samtidig som gelender og lysende markering av inngangspartiet.

energisone

 

 

Tilbake til prosjekter

 

E-post: post [a] gita (punktum) no, ©Gita S. Norheim - 2019