Gita S. Norheim
gita.no

FORMIUM – samarbeidsprosjekter

Jeg samarbeider med billedkunstner Turid Uldal om kunstoppdrag.
( www.turiduldal.no ) For tiden jobber vi med kunst til Maristien barnehage.

Under presenteres mange av våre ferdigstilte kunstprosjekter.

Vi har også et designprosjekt sammen i firmaet Gjenskinn gravminner as, et alternativ til den tradisjonelle gravsteinen.

Gjenskinn sin nettside: gravminner med lys eller monumenter til minnelund

Taktilium

"Taktilium"

Vestsiden barnehage, Porsgrunn kommune. 2018

Kunst til uterom i barnehagen.

Stein, betong, messing, sink

Vi lager en ny nettside med våre felles kunstprosjekter. Se mer om dette oppdraget der, under Kunst til barnehage, utendørs

Livat

"Livat"

Båstad barnehage, Trøgstad kommune. 2018

Kunst til allrom og bibliotek/musikkrom i barnehagen.

Maleri på treverk

Vi lager en ny nettside med våre felles kunstprosjekter. Se mer om dette oppdraget der, under Kunst til barnehage, inne

Prikken over i-en

"Prikken over i-en"

Teiehøyden barnehage, Nøtterøy kommune. 2016

Kunst til bibliotek i barnehagen.

Maleri på treverk, lampe

Vi lager en ny nettside med våre felles kunstprosjekter. Se mer om dette oppdraget der, under Kunst til barnehage, inne

vekst

"Vekst"

Skien kulturskole, Skien kommune. Konkurranse 2013, ferdigstilt oktober 2013

Kunst til inngangsparti ved Skien kulturskole som har flyttet inn i
Skiens gamle brannstasjon med bygg fra slutten av 1800-tallet.

Rustfritt stål, brennlakkering, pleksiglass, LEDlys, glasert teglstein.

 

Mer om "Vekst"

vannfall

"Vannfall"

Smidsrød Helsehus, Nøtterøy kommune. Konkurranse 2012, ferdigstilt oktober 2013

Fontene med lys og rist slik at den fungerer like godt vinterstid, uten vann.

 

Rustfritt stål, brennlakkering, lys,vann.

 

Mer om "Vannfall"

energisone

"Energisone"

Ny Krohnborg bydelssenter. Konkurranse 2011, ferdigstilt 2012

Oppdraget består av skulptur ute ved inngangen, inne på vegg ved resepsjon (i samarbeid med skoleelever/lærer), i trapp opp til kantinen, ved inngangen teatersalen og ved skolens resepsjon.

Lakkert aluminium, pleksiglass, LEDlys,rustfritt stål, treverk.

 

Mer om "Energisone"

hus på hus

"Hus på hus"

Dønski barnehage, Bærum kommune.

Vi har i 2012 montert en utendørs utsmykking vi kaller "Hus på hus"ved Dønski barnehage i Bærum kommune.

Mer om "Hus på Hus"

 

 

opp og ned

"Opp og ned"

Rønholt barnehage i Bamble kommune

En del av allrommet i barnehagen har fått blå og grå paneler hvor en "linje" i treverk er påmontert. Linjen har utfresinger og diverse materialer innlagt. Deler av linjen er til å leke på og krabbe gjennom.

 

Mer om "Opp og ned"

husdyr

"Husdyr"

Trippestadlia og Rom barnehager i Askim kommune

Husdyr består av freidige dyr som har tatt seg den frihet å gnage seg gjennom vegger og tak i byggene. De kommer ut av sorte «hull» hvor hodet stikker fram fra det ene og halen fra det andre.

Trippestadlia og Rom barnehager har fått helt like nybygg med unntak av at de er speilvendte. Derfor er også vår hovedide lik for begge byggene. Ulike fargeuttrykk på mønstringene har gjort at de to utsmykkingene likevel fått ulik karakter og identitet. Rødgule toner på Trippestadlia og grønngule på Rom

Mer om "Husdyr"

dannelse-kjedereaksjon

"Dannelse"

Mæla ungdomsskole i Skien kommune

”Dannelse” består av 5 ulike steinsorter som er representative for den spesielle geologiske historien i Grenlandsområdet. Steinene er blitt bearbeidet slik at hver enkelt steins historikk eller bruksfunksjon er blitt aksentuert ved bl.a å legge teknologiske og moderne materialer inn i steinene.

Steinene er er montert på hvert sitt fundament i orangefarget betong som følger opp det strenge rutenettet som hele uteområdet er bygd opp etter.

Mer om "Dannelse"

detalj ladegaarden

"Heder og ære"

Ladegården sykehjem i Bergen kommune

Oppdraget besto i å kombinere kunstnerisk utsmykking med skilt og informasjon, utendørs ved Ladegården sykehjem. Vi har jobbet med å utvikle en helhetlig konsekvens i uttrykket, slik at de ulike elementene kan oppleves som en del av en større helhet, samtidig som at de ulike funksjonene får sitt visuelle særpreg.

Mer om "Heder og ære"

herkules

"Herkules"

Rundkjøring ved Herkules kjøpesenter i Skien kommune

Stjernetegnet Herkules er utgangspunktet for skulpturen som er plassert i en rundkjøring inn til Skien sentrum.
Stjernesirklene er montert på 7m høye stålstenger som er plassert tredimensjonalt i rundkjøringen i samme rekkefølge som stjernene ligger i avstand fra jorden.

Mer om "Herkules"

ad-astra-herkules

"Ad Astra"

Korridor i Herkules kjøpesenter, Skien

Hovedveggen i den 50 m lange korridoren ble delt opp i flere lyse blå og gule buede fargefelt.
Veggobjektene refererer tematisk og visuelt til utsmykningen i rundkjøringen ved Herkules området.
Hensikten var å gi den vindusløse korridoren et luftig og lett preg, og gi besøkende en annerledes oplevelse på vei gjennom senteret.

Mer om "Ad Astra"

rjukan skole

"Sommerminne"

Rjukan skole, Tinn kommune

Utsmykkingen består av tre elementer som er montert fra golv til tak i vindusveggene i enden av korridorene som vender ut mot skolens ankomstareal. Fra utsiden strekker utsmykningen seg som en linje gjennom tre etasjer.
Som tema har vi tatt utgangspunktet i den lokale faunaen og har brukt et utvalg av insekter og sommerfugler som er vanlig på Rjukan.

Mer om "Sommerminne"

kulturell-brevik

"Kulturell"

Skulptur/skilt ved Brevik kulturhus, Porsgrunn kommune

Brevik Kulturhus ligger litt tilbake-trukket fra veien, og det var behov for noe som ga signal om byggets funksjon, samtidig som utsmykkingen skulle forholde seg til Breviks tradisjonelle hvite trehusbebyggelse.
Ved å bruke ordet KULTUR som hulrom i formen, fikk vi inn en tydelig og direkte fortelling. Klare symboler i farget betong lagt inn i den hvite betongen forteller også om byggets funksjon.

Utsmykning gitt av Norcem til Porsgrunn kommune

Mer om "Kulturell" kommer siden

hms skilt

HMS skilt

Norsk Hydro, Sandsli, Bergen

For Norsk Hydro sitt flotte bygg på Sandsli, Bergen, designet Formium en serie med HMS skilt. Oppdraget var å lage skilt som skulle være informative, men samtidig visuelt interessante og også fungere som "smykker " på veggen. Budskapet skulle formidles uten bruk av tekst. Serien ble laget i glass og stål og ble produsert i et opplag på 150 eksemplarer i tre ulike modeller.

Mer om HMS skilt kommer siden. Se gjerne www.formium.no

hms skilt

Røyke-infoskilt

Norsk Hydro, Sandsli, Bergen

Skiltsøyle i rustfritt stål.
I ulike utgaver, designet for å stå i stil med HMS-skiltserien inne , ved Hydro sitt bygg på Sandsli.

 

E-post: post [a] gita (punktum) no, ©Gita S. Norheim - 2019