Gita S. Norheim
gita.no

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt:

 

Foto fra utstilling i

Spriten Kunsthall

nov/des 2016 HER

 

Jober for tiden med

kunst til et nytt

Tyrili-kollektiv

 

Sammen med Turid

Uldal jobber jeg med

monumenter til

minnelund ved Grefsen

gravlund i Oslo

sommer 2017

Ferdigstilt kunst til

Teiehøyden barneage

desember 2016 i

samarbeid med

Turid Uldal

 

 

Se også

www.gravminne.org

for en alternativ

gravstein som Turid

Uldal og jeg har

designet.

 

E-post: post [a] gita (punktum) no, ©Gita S. Norheim 2017